Kontakt

Kanpex.sk Chránená dielňa VISI
Peter Šesták - KANPEX VISI INVEST s. r. o.
Vajnorská 108 SNP 279/107
831 04 Bratislava 919 04 Smolenice
Slovenská republika Slovenská republika
Okresný úrad Trnava Obchodný register
Číslo živnostenského registra: 207-9196 Vložka číslo:  99395/B
   
Daňové údaje Daňové údaje
IČO: 11891581 IČO: 47815507
IČ DPH: SK1020344908 IČ DPH: SK2024107514
DIČ: 1020344908 DIČ: 2024107514
Bankové spojenie Bankové spojenie
Prima banka: 4090008118 Prima banka: 40 9009 2006
IBAN: SK903100 0000 0040 9000 8118 IBAN: SK64 3100 0000 0040 9009 2006
SWIFT: LUBASKBX SWIFT: LUBASKBX
   
Otváracie hodiny  
Pondelok až Piatok: 8:30 – 16:30  
Kontaktné údaje  
   
   
Zákaznícke centrum   +421 (0)907 232 302 kanpex@kanpex.sk
Predajňa Vajnorská  +421 (0)907 232 302 kanpex@kanpex.sk
Veľko a maloobchod  +421 (0)907 232 303 rudo.stancik@kanpex.sk 
Drogéria a gastro  +421(0)902 625 725 matej.choren@pachshop.sk
Veľko a maloobchod  +421 (0)915 750 305 martin.sestak@kanpex.sk
Distribúcia tovaru  +421(0)948 615 609 kanpex@kanpex.sk
Reklamácie a fakturačné informácie  +421 (0)915 750 305 martin.sestak@kanpex.sk
Chránená dielňa +421 (0)915 750 305 info@chranenadielnavisi.sk