BANN HYGI Fluid 5L

BANN HYGI Fluid 5L

Dostupnosť
Skladom
Pôvodná cena
19,80 € 
Ušetríte
2,30 €  (12%)
17,50 € 
21,00 €  s DPH

BANN HYGI Fluid vyrobený na základe odporúčanie receptúry WHO. Dezinfekčný prípravok určený na dezinfekciu rúk a povrchov na báze etanolu.

Zloženie. účinné látky a pomocné látky. Obsahuje etanol, proxid vodíka a glycerín. Účinná biocídna látka (g/100k): etanol (EC:200-578-6):79,6 g

Bezpečnostné upozornenia:

Veľmi horľavá kvapalina a pary. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. uchovávajte mimo dosahu detí. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračuje vo vyplachovaní. Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. Uchovávajte mimo doshu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite. Skladujte na oddelenom a na to určenom mieste. Skladujte v originálnom, dobre uzatvorenom obale, na chladnom a dobre vetranom mieste pri teplote neprevyšujúcej 25 o C. Zneškodnite obsah a nádobu v súlade s miestnymi oblastnými, národnými a medzinárodnými predpismi.

Slovenský výrobok.

 

Momentálne tu nie sú žiadne hodnotenia.

Buďte prvý, kto napíše hodnotenie na tento produkt.